Corporate Finance

Speelt u met de gedacht om uw bedrijf te verkopen? Wilt u een andere onderneming kopen? Heeft u behoefte aan een waardebepaling van uw onderneming? Neem in al deze gevallen gerust contact met ons op.

Hier kunt u ons voor inschakelen:

 • advisering en bemiddeling bij koop en verkoop ondernemingen;
 • management buy-out's;
 • waardebepalingen;
 • financieringen;
 • verkoopklaar maken bedrijf;
 • in kaart brengen gewenste verkoopstructuur;
 • ontwikkelen verkoop- en informatiememorandum (documenten om potentiële kopers mee te benaderen);
 • voeren onderhandelingsgesprekken tussen verkopende en kopende partij;
 • opstellen van een intentieverklaring;
 • uitvoeren van een due diligence onderzoek (een onderzoek naar de handel en wandel van een bedrijf);
 • opstellen definitieve koop- of verkoopovereenkomst;
 • begeleiden notariële overdracht.