Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten verleend aan
hulshof kroonen & groen b.v. te Rosmalen, hierna te noemen “opdrachtnemer”.

Gedeponeerd Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17142866, d.d. 18 juni 2002