Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

HULSHOF KROONEN & GROEN verwerkt uw persoonsgegevens enerzijds doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en anderzijds ingeval u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

HULSHOF KROONEN & GROEN verwerkt uw Burgerservicenummer, wat geldt als een bijzonder persoonsgegeven van u.

Waarom we gegevens nodig hebben

HULSHOF KROONEN & GROEN verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Voor het verwerken van uw betaling van onze facturen
  • Om in  het kader van onze dienstverlening telefonisch of per e-mail contact met u te kunnen opnemen
  • Om goederen, zoals jaarrekeningen, aangiften en brieven per post en/of digitaal aan u te leveren alsmede om onze (advies)diensten aan u te verlenen

Hoe lang we gegevens bewaren

HULSHOF KROONEN & GROEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de voorgeschreven bewaartermijn van 7 jaar voor jaarrekeningen en fiscale aangiften.
 

Delen met anderen

HULSHOF KROONEN & GROEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

HULSHOF KROONEN & GROEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor concrete vragen verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen naar info@mijnhkg.nl.

Beveiliging

HULSHOF KROONEN & GROEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op.